Dotacje unijne

GoMa

Tytuł projektu: „Nowa technologia zabezpieczania opakowań tekturowych podnosząca ich odporność na działanie czynników zewnętrznych”

Krótki opis projektu:

Przedmiotem realizacji projektu jest wdrożenie nowej technologii zabezpieczania opakowań tekturowych podnoszącej ich odporność na działanie czynników zewnętrznych. Rezultaty projektu to opakowania tekturowe z innowacyjną powłoką, cechujące się niższą absorpcją wody w stosunku do parametrów tektury Kraft. Tego typu opakowania będą stanowić znacząco ulepszoną gamę produktową skupiającą: tekturowe przekładki do zbiorczego transportu felg aluminiowanych (szczególnie w warunkach transportu morskiego), oraz szeroką gamę opakowań dla różnego rodzaju branż, gdzie wymagana jest podniesiona odporność na działanie czynników zewnętrznych typu wilgoć. W celu wdrożenia inwestycji technologicznej Wnioskodawca wybuduje magazyn na półprodukty i materiały oraz doposaży park maszynowy w następujące urządzenia: kaszerownica, sztanca, stanowisko do klejenia, belownica do tektury, stanowisko do nanoszenia powłoki. W efekcie Firma uzyska narzędzie do budowania swojej konkurencyjności na rynku opakowań tekturowych, zarówno na rynku regionalnym jak i krajowym. Projekt przewiduje również stworzenie nowych miejsc pracy, a także efekt prośrodowiskowy w postaci obniżenia materiałochłonności oraz lepszego zagospodarowania odpadów. 

 

Wartość projektu: 3 300 000,00 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 2 310 000,00 PLN